YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.19 trang 70 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.19 tr 70 sách BT Lý lớp 12

Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng λ = 0,59 μm của natri. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoảng D = 0,6 m và dự định thu được một hệ vân có khoảng vân i = 0,4 mm.

a) Hỏi phải chế tạo hai khe F1, F2 cách nhau bao nhiêu ?

b) Sau khi làm được hai khe và tiến hành thí nghiệm, người ấy quan sát được 7 vân sáng nhưng khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng chỉ đo được 2,1 mm. Hỏi khoảng cách đúng của hai khe F1, F2 là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khoảng cách dự kiến α0 của hai khe:

\({a_0} = \frac{{\lambda D}}{i} = \frac{{0,{{59.10}^{ - 3}}.0,{{6.10}^3}}}{{0,4}} = 0,885{\mkern 1mu} mm\)

b) Khoảng cách thực của hai khe:

\(a = \frac{{0,59.0,6}}{{\frac{{2,1}}{6}}} = \frac{{0,59.0,6.6}}{{2,1}} = 1mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.19 trang 70 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF