YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.18 trang 70 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.18 tr 70 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

a) Tính khoảng vân.

b) Tại hai điếm M1, M2 lần lượt cách vân chính giữa 1,07 mm và 0,91 mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy, kể từ vân chính giữa ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo bài ra ta có

\(i = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{{{546.10}^{ - 6}}.0,{{8.10}^{ - 3}}}}{{1,2}} = {364.10^{ - 3}}mm\)

b) Tại M1: x = 1,07mm = 1,07.i/0,364 = 3i

Vậy tại M1 có vân sáng thứ 3

Tại M2

\({x_2} = 0,91mm = \frac{{0,91}}{{0,364}}i = 2,5i = \left( {3 - \frac{1}{2}} \right)i\)

Vậy tại M2 có vân tối thứ 3

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.18 trang 70 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF