YOMEDIA

Phung Hung's Profile

 Phung Hung

Phung Hung

17/02/1998

Số câu hỏi 1149
Số câu trả lời 1105
Điểm 1283
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (292)

  • Phung Hung: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON