YOMEDIA

Phung Hung's Profile

 Phung Hung

Phung Hung

17/02/1998

Số câu hỏi 1152
Số câu trả lời 1110
Điểm 1288
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (297)

  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Phung Hung: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phung Hung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON