ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.17 trang 70 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.17 tr 70 sách BT Lý lớp 12

Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu, người ấy chiếu sáng khe nguồn bằng một đèn natri, thì quan sát được 8 vân sáng. Đo khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng, kết quả đo được là 3,3 mm. Sau đó, thay đèn natri bằng nguồn phát bức xạ λ thì quan sát được 9 vân,mà khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Tính bước sóng λ, biết bước sóng λ0 của natri là 589 nm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với λ0, ta có i0 = 3,3/(8 - 1) = 3,3/7 mm

Với λ ta có i = 3,37/(9 - 1) = 3,37/8 mm

Do đó ta có:

\(\lambda = {\lambda _0}\frac{i}{{{i_0}}} = 598.\frac{{3,37}}{8}.\frac{7}{{3,3}} = 526nm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.17 trang 70 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Le

  Trong thí nghiệm Young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đown đơn sắc ,có khoảng vân lần lượt là i1= 0.9mm và i2=0.6mm . Biết bề rộng của trường giao thoa là 10mm . Số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là 

  a. 5 

  b. 6 

  c. 7 

  d.4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước song 0,4 \(\mu\)m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

  A.3,2 mm.

  B.4,8 mm.

  C.1,6 mm.

  D.2,4 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

  A.1,2 mm.

  B.1,5 mm.

  C.0,9 mm.

  D.0,3 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng\(\lambda = 0,6 \mu m.\) . Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc bốn bằng bao nhiêu?

  A.4,8 \(\mu\)m.

  B.2,4 \(\mu\)m.

  C.3,6 \(\mu\)m.

  D.1,2  \(\mu\)m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-Âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1λ1 và λ2λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ lần lượt là 0,5mm và 0,4mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì λ1λ1 cho vân sáng còn λ2λ2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? 
  A. 2
  B. 5
  C. 3
  D. 4

  bài này mình giải như thế này:  AB=5 mm=n1.i1 => n1=10 khoảng do các vân sáng bx 1 tạo được=>  bx 1 có 11 vân sáng

  tương tự ta cũng có AB= (n2+0,5) i2 => n2=12 khoảng => 13 vân sáng của bx 2

  số vân sáng trùng nhau sẽ là 11+13-22=2 vân. 

  đáp án là A,nhưng lại sai ,đáp án chính xác là C. mọi người giải thích hộ mình nhé.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Trong thí nghiệm i âng về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng

  lần lượt là lamda1= 400nm   ,  lamda2= 600 nm , lamda 3 = 750 nm

  Trên màn trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng có 

  sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vân trở lên là:

  A. 10                     B.11

  thưa thầy trong khoảng giữa 3 vân sáng..... thì không tính vân sáng ở giữa đúng không ạ 

   

  em tính ra nếu không tính O1 thì là 10 nhưng đáp án ghi 11.   có 1 số dạng tính Nqs trên màn cũng có câu

  trong khoảng như này thì ngta cũng không tính O1. vậy   đáp án là 10 hay 11 ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng có a= 1mm , D= 1m. khe S chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc với giá trị 

  lần lượt là lamđa1 = 400nm,    lamđa2= 500nm ,    lamđa3= 600nm

  gọi M là điểm giao thoa trên màn cách vị trí trung tâm O 1 khoảng 7 mm. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn OM

  A. 19                                   B.25                              C.31                               D.42

  Thưa thầy cho em hỏi cách tính Nqs =  N1 + N2 + N3  -  N123  -  N12  -  N23  -  N13  có đúng không ạ

  và nếu hỏi trên đoạn thì mỗi N1, N2, N3 có tính thêm vân sáng trung tâm không ạ?

    N12, N23, N13  không tính vị trí trùng của N123 (vị trí trùng của 3 bức xạ) đúng không ạ?

  bài làm

  i123= 15i1 = 6mm      suy ra  n123 = 2   

  -OM/i1 =  17,5             suy ra n1= 18 ( tính cả vân trung tâm)

  -OM/i2 = 14          suy ra n2= 15        ( tính cả vân trung tâm)

  -OM//i3 = 11,67    suy ra n3 = 12     (tính cả vân trung tâm)

  -OM/i12 = 3,5       suy ra n12= 2 ( không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  -OM/ i23 = 2,33     suy ra n23 = 1 (không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  -OM/i13 = 5,83       suy ra n13 = 4 (không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  Nqs= n1 + n2 + n3 - n123 - n12 - n23 - n13 =   18 + 15 + 12 - 2 - 2 - 1 - 4 =36 vân

  đáp án là A. 19.    thầy xem giúp em sai ở đâu với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  trong thí nghiệm giao thoa giữa 2 khe I-âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ thu được khoảng vân là i1= 0,5 mm,   i2= 0,3 mm

  Xét 2 điểm A,B trên màn cách nhau 9mm. Tại A và B cả 2 bức xạ đều cho vân tối. Trên đoạn AB đếm được 42 vân sáng

  hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân

  em đếm đc 4 vân là đúng hay sai ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1