ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.22 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.22 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m. Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm.

a) Tính khoảng cách i1 giữa hai vân sáng màu đỏ (λ1) và khoảng cách i2 giữa hai vân sáng màu lục (λ2)

b) Tính khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên trên màn cùng màu với nó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với bức xạ đỏ, λ1 = 660 nm = 0,66 μm

⇒ i1 = 0,396mm

Với bức xạ lục - vàng, λ2 = 550 nm = 0,55 μm

⇒ i2 = 0,33mm

b) Vân chính giữa ứng với k = 0 là chung cho cả hai bức xạ, tức là tại đó cả hai bức xạ cùng cho vân sáng và vân có màu là màu hỗn hợp của màu đỏ và màu lục, tức là màu vàng - da cam.

Vân đầu tiên cùng màu với vân này ở tại điểm A cách tâm O của vân chính giữa một khoảng X = OA sao cho :

x=i1k1= i2khay là 0,396k1 = 0,33k2 ;

với k1 , k2 là hai số nguyên.

Ta nhận thấy : 6k1 = 5k2 .

Vậy giá trị nhỏ nhất của k1 là 5 và của k2  là 6, tức là :

OA = 0,396.5 = 0,33.6 = 1,98 mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.22 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thanh duy

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Young về giao thoa ánh sáng, cho a = 0,6 mm, D = 2 m. Trên màn quan sát được 21 vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 40 mm. Bước sóng của ánh sáng đó bằng

  A.0,57 \(\mu\)m.

  B.0,60 \(\mu\)m.

  C.0,55 \(\mu\)m.

  D.0,65 \(\mu\)m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phong Vu

  Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc

  A.3.

  B.6.

  C.2.

  D.4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

  A.21 vân.

  B.15 vân.

  C.17 vân.

  D.19 vân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

   

   

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có

  bước sóng λ1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2=\(\frac{5}{3}\)λ1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là:

  A.7 B. 5 C. 8. D. 6

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:

  A-    vân sáng bậc 7.

  B-    vân sáng bậc 9.

  C-    vân sáng bậc 8.

  D-    vân tối thứ 9.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là

  A. 5             B. 4                      C. 7                        D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Y - âng cho a = 0,5 mm, D = 1,2 m. Đặt trước khe S1 một bản mặt song song độ dày e, chiết suất n = 1,5, thì thấy hệ vân dời đi một đoạn là x = 3 mm. Bản song song có độ dày bao nhiêu?

  A.e = 2,5 \(\mu m\).

  B.e = 3\(\mu m\) .

  C.e = 2\(\mu m\).

  D.e = 4\(\mu m\) .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y_âng, 2 khe được chiếu bởi chùm sáng gồm 3 bức xạ đơn sắc λđỏ= 0,42μm λlục=0,56μm  λtím=0,7μm. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục Tìm số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1