YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.22 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.22 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m. Nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm.

a) Tính khoảng cách i1 giữa hai vân sáng màu đỏ (λ1) và khoảng cách i2 giữa hai vân sáng màu lục (λ2)

b) Tính khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên trên màn cùng màu với nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Với bức xạ đỏ, λ1 = 660 nm = 0,66 μm

⇒ i1 = 0,396mm

Với bức xạ lục - vàng, λ2 = 550 nm = 0,55 μm

⇒ i2 = 0,33mm

b) Vân chính giữa ứng với k = 0 là chung cho cả hai bức xạ, tức là tại đó cả hai bức xạ cùng cho vân sáng và vân có màu là màu hỗn hợp của màu đỏ và màu lục, tức là màu vàng - da cam.

Vân đầu tiên cùng màu với vân này ở tại điểm A cách tâm O của vân chính giữa một khoảng X = OA sao cho :

x=i1k1= i2khay là 0,396k1 = 0,33k2 ;

với k1 , k2 là hai số nguyên.

Ta nhận thấy : 6k1 = 5k2 .

Vậy giá trị nhỏ nhất của k1 là 5 và của k2  là 6, tức là :

OA = 0,396.5 = 0,33.6 = 1,98 mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.22 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF