YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.24 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.24 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai vân sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm.

a) Tính góc trông khoảng vân i và bước sóng của bức xạ.

b) Nếu đặt toàn bộ dụng cụ trong nước, có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân nói trên sẽ là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Khi quan sát vân bằng kính lúp thì ta trông thấy ảnh của hệ vân nằm trên mặt phẳng tiêu vật của kính lúp và ảnh đó ở xa vô cùng (H.25.1G).

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

Ta thấy : \(\alpha = tan\alpha = \frac{i}{f} = 12,5'\)

Khoảng cách từ hai khe tới mặt phẳng của các vân : D = L - f = 40 - 4 = 36 cm = 0,36 m.

Bước sóng của bức xạ là :

\(\lambda = \frac{{ia}}{D} = \frac{{2,1.1,2}}{{1,4.0,{{36.10}^3}}} = 0,{5.10^{ - 3}}mm\)

b) Trong môi trường chiết suất n, tốc độ ánh sáng giảm n lần nhưng tần số không đổi, do đó bước sóng và khoảng vân i giảm n lần.

Ta có:

\(\lambda ' = \frac{\lambda }{n} = \frac{\lambda }{{\frac{4}{3}}} = \frac{3}{4}\lambda = \frac{3}{4}.0,5 = 0,{375.10^{ - 3}}mm\)

và khoảng cách giữa hai vân nói trên thành 1,575 mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.24 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là hai vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là 

                        A. 10.                B. 13.                           C. 11.                          D. 12.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Thí nghiệm GT AS bằng khe Young.Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là : \(\lambda\)1 = 0,64\(\mu\)m, \(\lambda\)2 = 0,54\(\mu\)m, \(\lambda\)3 = 0,48\(\mu\)m. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?

                            A. 24               B. 27              C. 32          D. 18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng : \(\lambda_1\) = 0,4\(\mu m\) , \(\lambda_2\) = 0,5\(\mu m\) , \(\lambda_3\) = 0,6\(\mu m\) . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Trong thí nghiệm giao thoa hai khe Young, khe S cách hai khe S1S2 một khoảng là 1m và khoảng cách từ S đến E là 2m. Độ rộng của hai khe S1S2 là 0,6mm. Chiếu sang khe S bằng nguồn sáng có bước sóng λ=0,6µm.xac dinh vị trí vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng có a=1,2mm, ánh sáng có bước sóng landa=0,5um thì tại điểm H trên màn cách vân trung tâm một đoạn x=1/2a là một vân tối. Khi dịch chuyển màn từ từ theo phương vuông góc với màn và ra xa thì tại H thấy xuất hiện 2 lần vân sáng và 2 lần vân tối. Nếu tiếp tục dời tiếp thì ko thấy vân nào xuất hiện tại H nữa. Hỏi khoảng dịch chuyển của màn từ lúc đầu đến khi thấy vân tối cuối cùng là bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  hiuhiu

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng :\(\lambda_1\) = 0,64\(\mu\)m , \(\lambda_2\) = 0,6\(\mu\)m , \(\lambda_3\) = 0,54\(\mu\)m.  \(\lambda_4\) = 0,48\(\mu\)m . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc :màu tím 0,42\(\mu\)m, màu lục 0,56\(\mu\)m,,màu đỏ 0,7\(\mu\)m, giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ .Số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là :       

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)1 = 0,64μm và \(\lambda\)2 = 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc khác nhau: màu tím \(_{ }\lambda_1\) = 0,42\(\mu m\); màu lục \(_{ }\lambda_2\)= 0,56\(\mu\)m; màu đỏ \(_{ }\lambda_3\) = 0,70 \(\mu m\) Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục với màu tím giữa hai vân sáng giống màu vân trung tâm liên tiếp là:

  A. 13 vân lục và 18 vân tím

  B. 14 vân lục và 20 vân tím

  C. 14 vân lục và 19 vân tím

  D. 15 vân lục và 20 vân tím

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Young với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa 2 khe là a khoảng cách từ 2 khen đến màn là D=1m. Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màm là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn về xa hay gần vị trí ban đầu một khoảng bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Lan Anh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young cách nhau đoạn a=0,5mm, 2 khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng \(\lambda\) =0,5Mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn D=1m.Khoảng cách giữa vâng sáng bậc 1 và vân tối bậc thứ 3 ở cùng bên so với  vân chính giữa là
  A. 2,5mm         B. 2,0mm         C. 1,0mmm          D. 1,5mm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện trong không khí, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\text{λ=0,5μm}\), khoảng cách giữa hai khe  \(S_1S_2=1mm\) và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 3m.
  1) Biết bề rộng của miền giao thoa quan sát được rõ trên màn là 3cm. Hãy tính số vân sáng, số vân tối quan sát được.
  2) Bây giờ thí nghiệm được thực hiện trong nước có chiết suất n=4/3. Hỏi số vân có thay đổi không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Trong TN Yang về hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa 2 khe là 0.3mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là 1m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 3 bên kia là 12mm

  a) Xác định bước sóng, tần số ánh sáng

  b) Xác định vị trí vâng sáng bậc 4, vân tối thứ 5

  c) Tại điểm M1, M2 cách vân trung tâm lần lượt là 7mm và 10mm cho vân gì, bậc bao nhiêu?

  d) Trên đoạn OM1 và OM2 có bao nhiêu vân sáng, vân tối.

  e) Cho bề rộng vùng giao thoa quan sát được L = 26mm (đối xứng). Tính số vân sáng và vân tối quan sát được trên L.

  f) Cho cả TN vào nước có chiết suất 4/3. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được trên L

  Vì hổng hơi nhiều chỗ mong anh em bỏ ít time giải giúp mình :D Xin cảm ơn trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng l1 = 450 nm và l2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng \(\lambda_1=450n m\) và \(\lambda_1=600n m\). Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là 

  A.5.

  B.2.

  C.4.

  D.3.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • minh thuận

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. nguồn sáng đồng thời phát hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm, bức xạ màu lục có bước sóng \(\lambda\) (có giá trị nằm trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của \(\lambda\) là

  A.500 nm.

  B.520 nm.

  C.540 nm.

  D.560 nm.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đền màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3mm, có vân sáng của hai bức xạ với bước sóng

  A.0,48 \(\mu m\) và 0,56 \(\mu m\).

  B.0,40 \(\mu m\) và 0,60 \(\mu m\).

  C.0,45 \(\mu m\) và 0,60 \(\mu m\).

  D.0,40 \(\mu m\) và 0,64 \(\mu m\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Tiến hành giao thoa với hai khe i-âng ánh sáng trắng có a= 2mm, D=2m,  520nm<\(\lambda\)<680 nm

  tìm khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm tới vị trí mà tại đó có 2 vân sáng trùng nhau?

  giải

  khoảng cách có 2 vân sáng trùng nhau tức xảy ra sự chồng chập quang phổ, ta có

  k* 0,68 - (k+1)*0,52 \(\ge\) 0                 suy ra k\(\ge\)3,25          chọn k =4

  suy ra xmin\(\frac{5\times0,52\times D}{a}\)= 2,6 mm         nhưng tại sao đáp án lại ra có 2,08 mm vậy thầy. mong thầy xem giúp em ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\). Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

  A.\(2\lambda.\)

  B.\(1,5\lambda.\)

  C.\(3\lambda.\)

  D.\(2,5 \lambda.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ?

  A.0,50 \(\mu m.\)

  B.0,48 \(\mu m.\)

  C.0,64 \(\mu m.\)

  D.0,45 \(\mu m.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  TN giao thoa qua khe Young. Hiệu đường đi từ 2 khe S1S2 đến điểm M trên màn =2.5 micro m. Tìm bước sóng của ás thấy được có bước sóng từ 0.4 đến 0.76 micro m khi giao thoa cho vann sáng tại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. các khe S1S2 được chiếu bởi á đơn sắc. a=0,5mm D=2m. bước sóng lamđa=0,5micro m. miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. tính số vân tối quan sát được trên màn

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng có bước sóng , người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Trong một thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồn hai đơn sắc có bước sóng lamda1=500nm và lamda2=750nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Xét 2 điểm M,N ở cùng một phía so với vân sáng giữa. Khi đó tị M vân sáng bậc 6 của bức xạ lamda1 và tại N là vân sáng bậc 6 của bức xạ lamda2. Gọi I là trung điểm M,N. Trong khoảng giữa I và N có bao nhiêu vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y - âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

  A.9,9 mm.

  B.19,8 mm.

  C.29,7 mm.

  D.4,9 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 \(\mu m\) đến 0,76 \(\mu m\). Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính bề rộng quang phổ liên tục bậc ba ?

  A.2,85 mm.

  B.1,25 mm.

  C.0,95 mm.

  D.2 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là \(\lambda\)1 = 750 nm, \(\lambda\)2 = 675 nm và \(\lambda\)3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 \(\mu\)m có vân sáng của bức xạ

  A.\(\lambda_1.\)

  B.\(\lambda_2.\)

  C.\(\lambda_3.\)

  D.\(\lambda_2,\lambda_3.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Chiếu hai khe, trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 gần nhau nhất bằng 3,0 mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2,0 m. Khoảng cách giữa hai khe bằng bao nhiêu?

  A.0,6 mm.

  B.1,0 mm.

  C.1,5mm.

  D.2mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 là 2,8 mm. Xác định khoảng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1?

  A.2,4 mm.

  B.1,82 mm.

  C.2,12 mm.

  D.1,68 mm.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF