ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25.24 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.24 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai vân sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm.

a) Tính góc trông khoảng vân i và bước sóng của bức xạ.

b) Nếu đặt toàn bộ dụng cụ trong nước, có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân nói trên sẽ là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Khi quan sát vân bằng kính lúp thì ta trông thấy ảnh của hệ vân nằm trên mặt phẳng tiêu vật của kính lúp và ảnh đó ở xa vô cùng (H.25.1G).

Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12

Ta thấy : \(\alpha = tan\alpha = \frac{i}{f} = 12,5'\)

Khoảng cách từ hai khe tới mặt phẳng của các vân : D = L - f = 40 - 4 = 36 cm = 0,36 m.

Bước sóng của bức xạ là :

\(\lambda = \frac{{ia}}{D} = \frac{{2,1.1,2}}{{1,4.0,{{36.10}^3}}} = 0,{5.10^{ - 3}}mm\)

b) Trong môi trường chiết suất n, tốc độ ánh sáng giảm n lần nhưng tần số không đổi, do đó bước sóng và khoảng vân i giảm n lần.

Ta có:

\(\lambda ' = \frac{\lambda }{n} = \frac{\lambda }{{\frac{4}{3}}} = \frac{3}{4}\lambda = \frac{3}{4}.0,5 = 0,{375.10^{ - 3}}mm\)

và khoảng cách giữa hai vân nói trên thành 1,575 mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.24 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Lê Tấn Vũ

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Bề rộng của vùng giao thoa là 2cm. Hãy tìm số vân sáng quan sát được trên màn.

  A-    45

  B-    41

  C-    43

  D-    46

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Viết Khánh

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m. Tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó?

  A-    3

  B-    4

  C-    6

  D-    5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,9 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1 m. Khe S được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38μm ≤ λ ≤ 0,76μm. Bức xạ đơn sắc nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 3 mm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng : λ1 = 0,64μm , λ2 = 0,6μm , λ3 = 0,54μm.  λ4 = 0,48μm . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?

  A. 4,8mm                                 

  B. 4,32 mm                             

  C. 0,864 cm                     

  D. 4,32cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S cách đều hai khe phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,48 ; 0,56 và 0,64 (đơn vị 10-6m). Trên màn quan gọi M và N là hai vạch liên tiếp có màu giống màu vạch sáng trung tâm. Tổng số vân sáng của 3 bức xạ trên có trong khoảng MN( k kể M và N) là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Trong thí nghiệm về giao thoa.nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 750 nm , 675 nm và 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5.10-6 m có vân sáng của bức xạ nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 1 m. Người ta dùng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2 cm và 6 cm. Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N.

  A. 28                              B. 21                               C. 33                              D. 49

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)= 0,64\(\mu\)m. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.15.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Thí nghiệm giao thoa khe Y - âng, hai khe cách nhau 0,8 mm, màn cách hai khe 2,4 m, ánh sáng làm thí nghiệm có \(\lambda\) = 0,64 \(\mu\) m. Bề rộng của vùng giao thoa trường là 4,8 cm. Số vân sáng trên màn là

  A.25.

  B.24.

  C.26.

  D.23.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Trong thí nghiệm khe Y - âng với a = 0,5 mm, D = 2 m. Thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng \(\lambda \)= 0,5\(\mu m\) . Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.14.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh áng, nguồn \(S\)phát ra 3 ánh sáng đơn sắc:λtím=0,42μm, λlục=0,56μm,,λđỏ=0,7μm. Tại vị trí vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất có màu giống nhau như màu của vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng màu đỏ:
  A.4          B.12        C.15            D.20

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  thực hiện thí nghiệm y_âng về giao thoa ánh sáng. hai khe sáng cách nhau 4mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 um . Vâng sáng bậc 3 cách vâng sáng trung tâm tâm 0,9 mm. Tính khoảng cách từ 2 khe sáng đến màng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Young về giao thoa ánh sáng, cho a = 0,6 mm, D = 2 m. Trên màn quan sát được 21 vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 40 mm. Bước sóng của ánh sáng đó bằng

  A.0,57 \(\mu\)m.

  B.0,60 \(\mu\)m.

  C.0,55 \(\mu\)m.

  D.0,65 \(\mu\)m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc

  A.3.

  B.6.

  C.2.

  D.4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)