ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.6 trang 67 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.6 tr 67 sách BT Lý lớp 12

Khi xác định bước sóng một bức xạ màu da cam, một học sinh đã tìm được giá trị đúng là

\(\begin{array}{l} A.{\rm{ }}0,6{\rm{ }}\mu m.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}0,6{\rm{ }}mm.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;\;\\ C.{\rm{ }}0,6{\rm{ }}nm.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}0,6{\rm{ }}cm. \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Bước sóng của một bức xạ màu da cam có giá trị đúng là 0,6 μm.      

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.6 trang 67 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1