YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao

Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có.

    A. Cùng biên độ và cùng pha.

    B. Cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

    C. Độ lệch pha không đổi theo thời gian.

    D. Độ lệch pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF