YOMEDIA

Bài tập 5 trang 132 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 132 sách GK Lý lớp 12

Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Đặc điểm của ánh sáng đơn sắc

 • Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 132 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Truc Ly

  Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ban đầu, nguồn sáng đơn sắc dùng trong thí

  nghiệm có bước sóng 0,45 μm. Trên màn quan sát, giữa hai điểm M và N đối xứng với nhau qua vân sáng trung

  tâm có 21 vân sáng (trong đó có 2 vân sáng đi qua M và N). Tiếp theo, thay nguồn sáng đơn sắc ban đầu bằng

  nguồn sáng đơn sắc mới có bước sóng 0,6 μm mà vẫn giữ nguyên các điều kiện khác thì số vân sáng quan sát

  được trên đoạn MN là

  A. 15. B. 18. C. 17. D. 16.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí thì trên màn quan sát đc 21 vân sáng. Nếu giữ nguyên các thông số nhưng thực hiện thí nghiệm trên trong chiết suất 1.4 thì số vân sáng vân tối lần lượt là ?

  A. 26 ;27

  B. 27;26

  C.29;28

  D.29;29

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí tại điểm M trên mà quan sát vân sáng bậc 4 . nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt thì có chiết suất là 1.625 thì tại M có ??

  A. vân sáng bậc 5

  B.vân sáng bậc 4

  C.vân tối bậc 7

  D.vân tối bậc 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ và màu lục thì khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,5 mm và 1,1 mm. Hai điểm M,N nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6,4 mm và 26,5 mm. Trên đoạn MN số vân sáng màu đỏ quan sát được là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  trong thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng , các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng,biết bước sóng đỏ = 0,76 lamda, buoc song tim = 0,4 lamda. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,3 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Bề rộng quang phổ liên tục bậc 3 tren màn la :

  A.7,2 mm

  B.2,4 mm

  C.9,6 mm

  D.4,8 mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA