YOMEDIA

Bài tập 3 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong không gian, hai đường thẳng không cắt nhau có thể vuông góc nhau không? Giả sử hai đường thẳng a, b lần lượt có vectơ chỉ phương là \(\vec u\) và \(\vec v\). Khi nào ta có thể kết luận a và b vuông góc nhau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

- Trong không gian, hai đường thẳng không cắt nhau có thể vuông góc với nhau, có thể chéo nhau, và cũng có thể song song với nhau.

- Hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau khi và chỉ khi \(\vec u\) và \(\vec v\) vuông góc với nhau hay \(\vec u. \vec v =0.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA