YOMEDIA

Bài tập 3.71 trang 167 SBT Hình học 11

Giải bài 3.71 tr 167 SBT Hình học 11

Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Khoảng cách từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy là

A. 1,5a          B. a          C. \({a\sqrt 2 }\)          D. \({a\sqrt 3 }\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, ta có \(AG = \frac{2}{3}.\frac{{3a\sqrt 3 }}{2} = a\sqrt 3 \)

Trong tam giác vuông SAG ta có: \(SG = \sqrt {S{A^2} - A{G^2}}  = \sqrt {4{a^2} - 3{a^2}}  = a\)

Vậy khoảng cách từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy là SG = a.

Đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.71 trang 167 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân

  Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2a . a, chứng minh AC vuông góc BD b, tính côsin của góc giữa AC và BD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA=SB=a,BC=a\(\sqrt{3}\). Hình chiếu của S lên mặt đáy ABCD là trung điểm của cạnh AB.

  a/Chứng minh (SAB) vuông góc với (SBC).

  b/Tính góc giữa SA và mặt bên (SBC).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA