ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Nhắc lại định nghĩa vectơ không gian. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Hãy kể tên những vectơ bằng \(\overrightarrow{AA'}\) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có định hướng, tức là một đoạn thẳng đã được chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối.

Vì các cạnh bên của hình lăng trụ là các đoạn thẳng song song và bằng nhau nên các vectơ bằng \(\overrightarrow{AA'}\) và có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ là: các vectơ \(\overrightarrow {BB'} ;\overrightarrow {CC'} ;\overrightarrow {DD'.}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1