YOMEDIA

Bài tập 8 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

a) Từ một điểm đến một đường thẳng;

b) Từ đường thẳng a đến mặt phẳng \((\alpha )\) song song với a;

c) Giữa hai mặt phẳng song song.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Câu a:

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng a (hoặc đến mặt phẳng (P)) là khoảng cách giữa hai điểm M và H, trong đó H là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng a (hoặc trên mp(P)).

 • d(O;a) = OH: 

 • d(O; (P))= OH:

Câu b:

Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a là khoảng cách từ một điểm nào đó của a đến mặt phẳng (P).

 • d(a;(P)) = d(O,(P)) = OH:

Câu c:

Cho (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa (P) và (Q) là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

 • d((P);(Q)) = OH:

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Thị Trang

  Cho hình chữ nhật ABCD. Gọ H là hình chiếu của A trên đường chéo BD. Trên đoạn BH lấy điểm M và trên đoạn CD láy điểm N sao cho \(\frac{BM}{MH}=\frac{CN}{ND}\) 

  Chứng minh rằng \(AM\perp MN\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Lưu

  Cho tam giác ABC. G nằm trong tam giác ABC. Chứng minh răng nếu diện tích tam giác GAB = diện tích tam giác GAC = diện tích tam giác GBC thì G là trọng tâm của tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA