Bài tập 8 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

a) Từ một điểm đến một đường thẳng;

b) Từ đường thẳng a đến mặt phẳng \((\alpha )\) song song với a;

c) Giữa hai mặt phẳng song song.

Gợi ý trả lời bài 8

Câu a:

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng a (hoặc đến mặt phẳng (P)) là khoảng cách giữa hai điểm M và H, trong đó H là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng a (hoặc trên mp(P)).

 • d(O;a) = OH: 

 • d(O; (P))= OH:

Câu b:

Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a là khoảng cách từ một điểm nào đó của a đến mặt phẳng (P).

 • d(a;(P)) = d(O,(P)) = OH:

Câu c:

Cho (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa (P) và (Q) là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

 • d((P);(Q)) = OH:

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh

  Cho tứ diên đều ABCD có các cạnh bằng a. Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD) và O là trung điểm đoạn thẳng AH. Chứng minh rằng các đường thẳng OB, OC và OD đôi một vuông góc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cho lập phương ABCD.A'B'C'D' có độ dài các cạch bằng 1. Xét M trên cạnh AD và N trên canh BB' sao cho \(\frac{AM}{MD}=\frac{B'N'}{NB}\)

  Chứng minh răng \(MN\perp A'C\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời