AMBIENT

Bài tập 3.72 trang 167 SBT Hình học 11

Giải bài 3.72 tr 167 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng a và b chéo nhau là một đường thẳng d vừa vuông góc với a và vừa vuông góc với b.

B. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn nối hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường ấy là ngược lại.

C. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Đường vuông góc chung luôn luôn nằm trong mặt phẳng vuông góc với a và chứa đường thẳng b.

D. Hai đường thẳng chéo nhau là hai đường thẳng không song song với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chỉ có khẳng định B là đúng: "Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn nối hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại".

Đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.72 trang 167 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Bình Nguyen

  Cho hình chữ nhật ABKH, có AH=b và AB=a

  Khi đó AB//HK và AH//BK

  Suy ra khoảng cách giữa 2 đường thẳng AB và HK chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng HK bằng AH và bằng b.

  Tương tự hãy tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AH và BK. A B K H a b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O.
  M,N lần lượt là trung điểm của SB,SD
  a, Chứng minh : MO // (SCD)
  b, Tìm giao điểm P của MN và (SAC)
  c, Tìm giao tuyến của (OMN) và (SBD)
  d, Tìm thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mp (OMN)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA