AMBIENT

Bài tập 3.46 trang 162 SBT Hình học 11

Giải bài 3.46 tr 162 SBT Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Hãy tính góc của các cặp đường thẳng sau đây:

a) AB' và BC'

b) AC' và CD'

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có AB′ // DC′. Gọi \(\alpha\) là góc giữa AB' và BC', khi đó \(\alpha  = \widehat {DC'B}\).

Vì \(\Delta BC'D\) đều nên \(\alpha  = {60^0}\).

b) Gọi β là góc giữa AC' và CD'.

Vì CD' ⊥ C'D và CD' ⊥ AD (do AD ⊥ (CDD'C')

Ta suy ra CD' ⊥ (ADC'B')

Vậy CD' ⊥ AC' hay β = 90ο

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.46 trang 162 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA