AMBIENT

Bài tập 3.57 trang 164 SBT Hình học 11

Giải bài 3.57 tr 164 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cho hình chóp S.ABCD. Nếu có \(\overrightarrow {SB}  + \overrightarrow {SD}  = \overrightarrow {SA}  + \overrightarrow {SC} \) thì tứ giác ABCD là hình bình hành.

B. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \).

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow 0 \)

D. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AD} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cho hình chóp S.ABCD. Nếu có \(\overrightarrow {SB}  + \overrightarrow {SD}  = \overrightarrow {SA}  + \overrightarrow {SC} \) thì tứ giác ABCD có hai đường chéo BD và AC có cùng trung điểm nên là hình bình hành.

Đáp án: A

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.57 trang 164 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Bảo Việt

  Cho hình chóp S.ABCD có SB⊥(ABCD); SB=\(a\sqrt{3}\) ; ABCD là hình thoi cạnh a có góc A=60độ.

  a) vẽ hình, chứng minh AC⊥(SBD)

  b) chứng minh: △SID vuông, biết I là trung điểm của AB

  c) tính \(\overrightarrow{BD}\) * \(\overrightarrow{SC}\)

  d) tính góc giữa SD và (ABC); BD VÀ (SAC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho hình chóp S.ABCD. Đáy là hình thang, các cạnh đối không song song. Điểm M thuộc SD. Tìm giao tuyến của (MBC) và (SAC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>