YOMEDIA

Bài tập 3.73 trang 168 SBT Hình học 11

Giải bài 3.73 tr 168 SBT Hình học 11

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có ba kích thước AB = a, AD = b, AA' = c. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. Độ dài đường chéo BD' bằng \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}}\)

B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CC' bằng b.

C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và DD' bằng \(\sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

D. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BD) bằng \(\frac{1}{3}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Khẳng định D là SAI vì khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (A’BD) được tính bởi công thức:

\(\frac{1}{{{d^2}}} = \frac{1}{{{a^2}}} + \frac{1}{{{b^2}}} + \frac{1}{{{c^2}}}\)

Suy ra \(d = \frac{{abc}}{{\sqrt {{a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2}} }}\)

Đáp án: D

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.73 trang 168 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Thanh Tâm

  cho hình chóp SABCD, đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a.H thuộc AB, AB=3AH.diện tích tam giác SAB=a2.SH vuông góc với (ABCD). Mlà trung điểm AD. tính

  a. góc giữa SA và BD.

  b. tính góc giữa SC,BM

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nam Đặng

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, BC = 2a. SC = a và SC vuông góc mp(ABC).

          a)  Chứng minh BA(SAC). từ đó chứng minh tam giác SBA vuông.

   

  b)  Gọi AH là đường cao của tam giác SAC. Chứng minh AHSB.

  c)  Tính góc giữa SB và (ABC)

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
AMBIENT
?>