YOMEDIA

Bài tập 9 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 9 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này bằng những cách nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Những cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

Cách 1: Tìm đường vuông góc chung cắt a và b lần lượt tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN chính là khoảng giữa hai đường thẳng chéo nhau đó.

Cách 2: Tìm mặt phẳng \((\alpha)\) chứa a và \((\alpha)//b.\) Tìm hình chiếu H của một điểm M bất kì nằm trên đường thẳng b lên mặt phẳng \((\alpha)\). Độ dài đoạn MH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

Cách 3: Tìm hai mặt phẳng song song lần lượt chứ a và b. Tìm hình chiếu H của một điểm M bất kì thuộc một trong hai mặt phẳng đến mặt phẳng còn lại. Độ dài đoạn MH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA