ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 9 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau này bằng những cách nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Những cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

Cách 1: Tìm đường vuông góc chung cắt a và b lần lượt tại M và N. Độ dài đoạn thẳng MN chính là khoảng giữa hai đường thẳng chéo nhau đó.

Cách 2: Tìm mặt phẳng \((\alpha)\) chứa a và \((\alpha)//b.\) Tìm hình chiếu H của một điểm M bất kì nằm trên đường thẳng b lên mặt phẳng \((\alpha)\). Độ dài đoạn MH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

Cách 3: Tìm hai mặt phẳng song song lần lượt chứ a và b. Tìm hình chiếu H của một điểm M bất kì thuộc một trong hai mặt phẳng đến mặt phẳng còn lại. Độ dài đoạn MH chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Cho tứ diên đều ABCD có các cạnh bằng a. Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD) và O là trung điểm đoạn thẳng AH. Chứng minh rằng các đường thẳng OB, OC và OD đôi một vuông góc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Trang

  Cho lập phương ABCD.A'B'C'D' có độ dài các cạch bằng 1. Xét M trên cạnh AD và N trên canh BB' sao cho \(\frac{AM}{MD}=\frac{B'N'}{NB}\)

  Chứng minh răng \(MN\perp A'C\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1