AMBIENT

Bài tập 3.70 trang 167 SBT Hình học 11

Giải bài 3.70 tr 167 SBT Hình học 11

 Khoảng cách giữa hai cạnh đối trong một tứ diện đều cạnh a là

A. \(\frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)           B. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)

C. \(\frac{{2a}}{3}\)            D. 2a

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét tứ diện đều ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cặp cạnh đối AB và CD. Ta có tam giác AMN vuông tại M, do đó:

\(MN = \sqrt {A{N^2} - A{M^2}}  = \sqrt {\frac{{3{a^2}}}{4} - \frac{{{a^2}}}{4}}  = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

Đáp án: A

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.70 trang 167 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Thuy Kim

    nếu 1 cạnh hình vuông tăng 50% thì diện tích tăng bao nhiêu % ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Xuân Ngạn

    Cho tứ diện ABCD.Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AC và BC:Trên cạnh BD,ta lấy điểm K sao cho BK=2KD a)Tìm giao điểm E của đường thẳng CD với mp(IJK) b)Tìm giao điểm F của đường thẳng AD với mp(IJK) c)Cm rằng FK // IJ

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>