ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 7 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Muốn chứng minh mặt phẳng \((\alpha )\) vuông góc với mặt phẳng \((\beta )\) thì phải chứng minh như thế nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Muốn chứng minh mặt phẳng \((\alpha )\) vuông góc với mặt phẳng \((\beta )\) thì ta phải chứng minh \((\alpha )\) chứ một đường thẳng a sao cho a vuông góc với \((\beta )\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Vũ Hải Yến

  Trong hệ trục Oxy ,cho hai đường thẳng a : x-y-4=0 và b: 2x-y-2=0. Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng b sao cho ON cắt đường thẳng a tại điểm M thỏa mãn OM.ON=8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoàng Châu Giang

  cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình thoi tâm O với OA=2OB=2a và SO vuông góc với đáy (ABCD). Mặt phẳng (@) đi qua A vuông góc với SC lần lượt cắt SB, SC , SD tại B',C;.D'. Tính coossin góc giữa (SAB) và (@)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1