ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 6 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Nhắc lại định nghĩa:

a) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

b) Góc giữa hai mặt phẳng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

a) Góc giữa đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\) là góc giữa d và hình chiếu d’ của nó trên mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\).

Đặc biệt: Nếu d vuông góc với mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\) thì ta nói rằng góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\) là 900.

b) Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Nhận xét: Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì ta nói rằng góc giữa hai mặt phẳng đó bằng 0o.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Huyền

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của AC. Hình chiếu của S trên mặt đáy là điểm H thuộc đoạn BM sao cho HM=2HB. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SHC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thu Huyền

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và SA=a căn 3. gọi I là hình chiếu của A lên SC. Từ I lần lượt vẽ các đường thẳng song song với SB,SD cắt BC,CD tại P,Q. Gọi E,F lần lượt là giao điểm của PQ với AB,AD. Tính khoảng cách từ E đến (SBD)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1