YOMEDIA

Bài tập 3.55 trang 164 SBT Hình học 11

Giải bài 3.55 tr 164 SBT Hình học 11

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C', Đặt \(\overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b ,\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow c ,\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow d \). Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \(\overrightarrow a  = \overrightarrow b  + \overrightarrow c \)

B. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  + \overrightarrow c  + \overrightarrow d  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow b  + \overrightarrow d  - \overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \)

D. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  + \overrightarrow c  = \overrightarrow d \)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\overrightarrow b  + \overrightarrow d  - \overrightarrow c  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AA'}  = \overrightarrow 0 \)

Đáp án C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.55 trang 164 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SD và G là trọng tâm của tam giác SBD.

  Tìm giao điểm E của SO và mặt phẳng (MNG). Tính tỉ số SE/SO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' , cạnh bên AA'=21 . tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A . Khoảng cách từ A đến (A'BC) bằng bn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA