ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Nhắc lại nội dung định lí ba đường thẳng vuông góc.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Cho đường thẳng d nằm trong mặt phẳng \(\left ( \alpha \right )\) và b là đường thẳng không thuộc \(\left ( \alpha \right )\) đồng thời không vuông góc với \(\left ( \alpha \right )\). Gọi b' là hình chiếu vuông góc của b trên \(\left ( \alpha \right )\). Kho đó a vuông góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b'.

Định lý 3 đường vuông góc

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1