RANDOM

Bài tập 3.63 trang 165 SBT Hình học 11

Giải bài 3.63 tr 165 SBT Hình học 11

Với a, b, c là các đường thẳng, khẳng định nào sau đây là Sai?

A. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c;

B. Nếu a// b và b ⊥ c thì a ⊥ c;

C. Nếu a vuông góc với mặt phẳng (α) và b song song với mặt phẳng (α) thì a ⊥ b;

D. Nếu a ⊥ b, c ⊥ b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng (a, c)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Khẳng định “Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c” là SAI.

Đáp án: A

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.63 trang 165 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Vân

  Cho lục giác lồi ABCDEF, gọi các điểm \(A_1,B_1,C_1,D_1,E_1,F_1\) theo thứ tự là trọng tâm tam giác ABC, BCD, CDE, DEF, FEA, FAB. Chứng minh rằng lục giác \(A_1B_1C_1D_1E_1F_1\) có các cạnh song song và bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Các điểm D, E tương ứng lấy trên các cạnh AC,AB của tam giác ABC mà DE không song song với CB. Lấy \(F\in BC,F\in ED\) sao cho 

  \(\frac{BF}{FC}=\frac{EG}{GD}=\frac{BE}{CD}\)

  Chứng minh GF//  \(l_a\)la phân giác của góc A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>