YOMEDIA

Bài tập 3.62 trang 165 SBT Hình học 11

Giải bài 3.62 tr 165 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

D. Mặt phẳng (α) và đường thẳng a cùng vuông góc với đường thẳng b thì song song với nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Đáp án: A

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.62 trang 165 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA