AMBIENT

Bài tập 3.68 trang 166 SBT Hình học 10

Giải bài 3.68 tr 166 SBT Hình học 11

Cho tứ diện đều ABCD. Khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng (ABC) KHÔNG BẰNG độ dài đoạn thẳng nào dưới đây?

A. Đoạn nối từ D đến trọng tâm của tam giác ABC

B. Đoạn nối từ D đến hình chiếu vuông góc của điểm D trên mặt phẳng (ABC)

C. Đoạn nối từ D đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

D. Đoạn nối từ D đến trung điểm của đoạn AM với M là trung điểm của đoạn BC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chỉ có khẳng định D là SAI: “ Độ dài đoạn DI trong đó I là trung điểm của đoạn AM với M là trung điểm của đoạn BC”.

Đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.68 trang 166 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Bảo Khánh

  Câu 1:Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD

  a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phẳng (SBM)

  b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC)

  c) Tìm giao điểm I của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC)

  d) Tìm giao điểm P của SC và mặt pẳng (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (ABM)

  Câu 2:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C' là một điểm nằm trên cạnh SC

  a) Tìm giao điểm M của CD và mặt phẳng (C'AE)

  b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C'AE)

  Câu 3:

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD

  a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD)

  b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (PMN) và BC

  Câu 4:

  Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC

  a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  (IBC) và  (KAD)

  b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN)

  Câu 5:

  Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (α) có hai cạnh AB và CD không song song. Gọi S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) và M là trung điểm đoạn SC.

  a) Tìm giao điểm N của đường thẳng SD và mặt phẳng (MAB)

  b) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng SO, AM, BN đồng quy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Cho hình chóp Sabcd có đáy abcd là hình thang vuông tại a và b, biết ab=bc=a, sa=\(\frac{2a\sqrt{3}}{3}\), sa vuông góc với (abcd) , góc giữa đường thẳng sd và (abcd) bằng 30

  1. Chứng minh rằng cd vuông góc (sac)
  2. Tính góc hợp bởi hai mp (scd) và (abcd)
  3. Điểm n thuộc sb sao cho nb=2sn. Tính khoảng cách từ n đến (scd)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>