ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong không gian cho ba vectơ \(\vec{a}, \vec{b},\vec{c}\) đều khác vectơ không . Khi nào ba véc tơ đó đồng phẳng?

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng: Cho \(\vec a, \vec b\) là hai vectơ không cùng phương và vectơ \(\vec c\). Ba vectơ \(\vec a, \vec b\) và \(\vec c\) đồng phẳng khi và chỉ khi có hai số thực k, l sao cho: \(\overrightarrow c = k.\overrightarrow a + l.\overrightarrow b .\)​

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1