Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 120 sách GK Toán Hình lớp 11

Trong không gian cho ba vectơ \(\vec{a}, \vec{b},\vec{c}\) đều khác vectơ không . Khi nào ba véc tơ đó đồng phẳng?

Gợi ý trả lời bài 2

Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng: Cho \(\vec a, \vec b\) là hai vectơ không cùng phương và vectơ \(\vec c\). Ba vectơ \(\vec a, \vec b\) và \(\vec c\) đồng phẳng khi và chỉ khi có hai số thực k, l sao cho: \(\overrightarrow c = k.\overrightarrow a + l.\overrightarrow b .\)​

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 120 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Yee Trinh

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  A.(SAC) (SBC)                            B.(SAC) (SAB)

  C.(SBC) (ABC)                             D.(BIH) (SBC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Yee Trinh

  Cho chóp S.ABCD có SA ⊥ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với AC=a√5 và BC=2a.Tính khoảng cách giữa BD và SC

  Theo dõi (1) 1 Trả lời