AMBIENT

Bài tập 3.60 trang 165 SBT Hình học 11

Giải bài 3.60 tr 165 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây là Sai?

A. Cho hai vectơ không cùng phương a→ và b→. Khi đó ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho \(\overrightarrow c  = m\overrightarrow a  + n\overrightarrow b \), ngoài ra cặp số m, n là duy nhất.

B. Nếu có \(m\overrightarrow a  + n\overrightarrow b  + p\overrightarrow c  = \overrightarrow 0 \) và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) đồng phẳng.

C. Ba vectơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó cùng có giá trị thuộc một mặt phẳng.

D. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ đó có giá cùng song song với một mặt phẳng.

Đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.60 trang 165 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA