Tìm m sao cho vt BI=vt BK biết vt IA+vt IB=vt 0, vt CB+2 vt AB+3 vt BK=vt 0

bởi Thanh Duyên Nguyễn 06/10/2018

cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Hai điểm I , K thỏa mãn \underset{IA}{\rightarrow} +\underset{IB}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow},\underset{CB}{\rightarrow} +\underset{2AB}{\rightarrow} +\underset{3BK}{\rightarrow}=\underset{0}{\rightarrow}. Tim so m sao cho \underset{BI}{\rightarrow}=m\underset{BK}{\rightarrow}

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan