Chứng minh vt MN=(1-k)vt AD+k vt BC biết vt AM=k vt AB, vt DN=k vt DC

bởi Nguyễn Thu Hà 16/10/2018

Cho tứ giác ABCD , lấy các điểm M,N lần lượt Thuộc AB và CD sao cho \underset{AM}{\rightarrow}=k\underset{AB}{\rightarrow} , \underset{DN}{\rightarrow}=k\underset{DC}{\rightarrow}

a, chứng minh rằng \underset{MN}{\rightarrow}=(1-k)\underset{AD}{\rightarrow}+ k\underset{BC}{\rightarrow}

 

Câu trả lời (1)

 • VẾ PHẢI  :  (1-K)AD +kBC

               =AD - KAD + KBC

               =AD - KAB  - KBD +KBC

               =AD  -KAB  + KBC - KBD

              =AD - KAB   +KDC

              =AD - AM  + DN    ( VÌ AM =KAB  ;  DN = KDC  )

              =AD+DN -AM  =AN -AM  =MN  (ĐPCM)

  bởi Linh Linh 21/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan