Tính P=x/y+y/z+z/x biết x.IA+y.IB+z.IC=0 và tam giác ABC có AB=3, BC=4, AC=6

bởi Nguyễn Hoa 06/11/2018

Cho tam giác ABC biết AB=3,BC=4,AC=6 , I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .Gọi x,y,z là các số thực dương thỏa mãn x.IA+y.IB+z.IC=0.Tính 

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan