ON
YOMEDIA

Nguyễn Hồng Thanh's Profile

Nguyễn Hồng Thanh

Nguyễn Hồng Thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1509
Điểm 1530
Kết bạn

Hoạt động gần đây (1663)

Điểm thưởng gần đây (1523)

  • Nguyễn Hồng Thanh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Hồng Thanh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1