nohara shinnosuke's Profile

nohara shinnosuke

nohara shinnosuke

11/08/2009

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 127
Điểm 500
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (144)

Điểm thưởng gần đây (160)

  • nohara shinnosuke: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • nohara shinnosuke: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • nohara shinnosuke: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng