ON
ADMICRO

[Youtuber] AnhLoc2007's Profile

[Youtuber] AnhLoc2007

[Youtuber] AnhLoc2007

01/01/1970

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 4324
Điểm 19809
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (4392)

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? Cách đây 9 tháng

  Những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

  - Về hình thức, Anh là một vương quốc nhưng thực chất theo chế độ đại nghị gồm thượng viện và hạ viện. Hai đảng (Bảo thủ và Tự do) thay nhau cầm quyền.

  - Đây cũng là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi. Nhấn mạnh đặc điểm này, Lênin nhận định: chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? Cách đây 9 tháng

  * Công nghiệp:

  - Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại.

  - Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, sau Đức, Mĩ, Anh. Kĩ thuật lạc hậu rõ rệt so với nền công nghiệp của nhiều nước tư bản trẻ khác tuy cũng có những tiến bộ đáng kể.

  * Nông nghiệp:

  - Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, tuy nhiên sự xâm nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm do đất đai phân tán, manh mún.

  * Tài chính:

  - Hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước.

  - Tổ chức độc quyền ở Pháp có sự tập trung ngân hàng đạt mức cao và chủ yếu vốn được đem cho các nước vay với lãi xuất nặng.

  ⟹ Vì vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này? Cách đây 9 tháng

  - Tháng 9-1870, nước Pháp thành lập nền Cộng hòa thứ ba. Song, phái Cộng hòa lại chia thành hai nhóm: Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền.

  - Đặc điểm của nền cộng hòa Pháp là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các.

  - Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức, tiến hành những cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa, chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Phi.

 • * Chủ nghĩa đế quốc Anh:

  - Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi.

  - Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.

  - Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có nằm rải rác khắp các châu lục.

  ⟹ Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

  * Chủ nghĩa đế quốc Pháp:

  - Thời kì này, ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao.

  - Pháp là nước đứng thứ hai về xuất khẩu tư bản (sau Anh), nhưng hình thức khác Anh ở chỗ phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất nặng.

  ⟹ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là "chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"

 • Giống nhau:

  Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc

  • Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.
  • Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính
  • Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.
  • Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.
  • Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.

  Khác nhau:

  Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:

  • Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền
  • Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn
  • Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi
  • Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiến
 • * Giống nhau: Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc
  - Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa
  * Khác nhau
  - Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  - Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
  - Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất
  - Mĩ: là CNĐQ các tơ rốt nhưng giống Đức ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc cách mạng Anh. Cách đây 9 tháng

  Do sự sụp đổ của chế độ cũ, giai cấp tư sản

 • Anh:
  - Cuối thế kỉ XIX- đầu XX, mặc dù Anh mất dần về vị trí công nghiệp song quá trình tập trung TB ở Anh được đẩy mạnh với sự xuất hiện của nhiều tổ chức độc quyền kiểm soát các ngành KT lớn như công nghiệp luyện kim, đóng tàu khai thác mỏ.
  - Sự tập trung TB trong tay các ngân hàng lớn hình thành những tập đoàn TB tài chính chi phối toàn bộ đời sống KT của Anh như sự xuất hiện của 5 ngân hàng lớn ở Luân đôn
  - Anh tăng cường xâm lược thuộc địa và xuất cảng TB. Anh đầu tư TB vào các nc thuộc địa và bóc lột thuộc địa về mặt tài nguyên, nhân công, thị trường để đem lại nguồn cách xù cho chính quốc. Do đó hệ thống thuộc địa của Anh có mặt khắp các châu lục. Người Anh luôn tự hào là nc " M Trời ko bao h lặn". Lê nin gọi đây là chủ nghĩa đế quốc thực dân

  * Pháp:
  -Quá trình tập trung công nghiệp và TB dẫn tới sự ra đời của các tổ chức độc quyền trong các lĩnh vực về công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, thương mại đem lại những thành tựu mới cho Pháp.
  -Sự chi phối của các công ty độc quyền đối với KT của đất nc đồng thời vc tập trung TB trong ngân hàng đạt mức đọ cao
  - Xuất cảng TB ở Pháp đứng thứ 2 thế giới, TB Pháp ko sử dụng vốn để phát triển công nghiệp trong nc chủ yếu cho nc ngoài vay với lãi suất nặng. Do đó, Pháp trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới lúc bấy h. Vì thế lê nin nhân định Pháp là chủ nghĩa cho vay nặng lãi.
  - Pháp ráo riết chạy đua vũ trang, tiến hành xlc thuộc địa ở hầu hét châu Phi, châu Á.

  * Đức:
  - Cuối thế kỉ XIX, nền KT TBCN ở Đức phát triển nhanh chóng nên quá trình tập trung TB vào sản xuất diễn ra nhanh chóng với sự ra đời của các công ti độc quyền dưới những hình thức cacten và xanh đi ca
  -Đức đẩy mạnh quá trình chuẩn bị chiến tranh xâm lc trên toàn TG nhằm cạnh tranh với Anh, Pháp. Vì vậy Đức đã công khai dùng vũ lực để chia lại TG. Chúng đầu tư ngân hàng vào các ngành công nghiệp quân sự và chuẩn bị các kế hoạch đánh bại A, P, Nga, mở rộng lãnh thổ

  * Mĩ
  -Tốc độ phát triển của Mĩ cuối TK XIX tăng nhanh vượt bậc từ 1 nc nông nghiệp phụ thuộc vào châu Âu trở thành 1 cường quốc nông nghiệp, công nghiệp đứng đầu TG. Vì vậy quá trình tập trung TB ở Mĩ diễn ra mạnh mẽ dưới những hình thức tơ rớt
  - Sự tập trung TB lớn đã chi phối toàn bộ đời sống KT, Ct, XH của Mĩ.
  - Đầu TK XX, Mĩ thực hiện bành trướng lãnh thổ xuống phía Nam và Trung Nam Mĩ. Đồng thời sang phương Tây chiếm 1 số đảo ở TBD làm bàn đạp tấn công châu Á. Để thực hiện chính sách này Mĩ áp dụng " cái gậy lớn và đồng đô la Mĩ"
  -Mĩ ko lập chế độ thuộc địa theo khuôn mẫu mà lập chế độ thuộc địa kiểu mới.

 • Anh:
  - Cuối thế kỉ XIX- đầu XX, mặc dù Anh mất dần về vị trí công nghiệp song quá trình tập trung TB ở Anh được đẩy mạnh với sự xuất hiện của nhiều tổ chức độc quyền kiểm soát các ngành KT lớn như công nghiệp luyện kim, đóng tàu khai thác mỏ.
  - Sự tập trung TB trong tay các ngân hàng lớn hình thành những tập đoàn TB tài chính chi phối toàn bộ đời sống KT của Anh như sự xuất hiện của 5 ngân hàng lớn ở Luân đôn
  - Anh tăng cường xâm lược thuộc địa và xuất cảng TB. Anh đầu tư TB vào các nc thuộc địa và bóc lột thuộc địa về mặt tài nguyên, nhân công, thị trường để đem lại nguồn cách xù cho chính quốc. Do đó hệ thống thuộc địa của Anh có mặt khắp các châu lục. Người Anh luôn tự hào là nc " M Trời ko bao h lặn". Lê nin gọi đây là chủ nghĩa đế quốc thực dân

  * Pháp:
  -Quá trình tập trung công nghiệp và TB dẫn tới sự ra đời của các tổ chức độc quyền trong các lĩnh vực về công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, thương mại đem lại những thành tựu mới cho Pháp.
  -Sự chi phối của các công ty độc quyền đối với KT của đất nc đồng thời vc tập trung TB trong ngân hàng đạt mức đọ cao
  - Xuất cảng TB ở Pháp đứng thứ 2 thế giới, TB Pháp ko sử dụng vốn để phát triển công nghiệp trong nc chủ yếu cho nc ngoài vay với lãi suất nặng. Do đó, Pháp trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới lúc bấy h. Vì thế lê nin nhân định Pháp là chủ nghĩa cho vay nặng lãi.
  - Pháp ráo riết chạy đua vũ trang, tiến hành xlc thuộc địa ở hầu hét châu Phi, châu Á.

  * Đức:
  - Cuối thế kỉ XIX, nền KT TBCN ở Đức phát triển nhanh chóng nên quá trình tập trung TB vào sản xuất diễn ra nhanh chóng với sự ra đời của các công ti độc quyền dưới những hình thức cacten và xanh đi ca
  -Đức đẩy mạnh quá trình chuẩn bị chiến tranh xâm lc trên toàn TG nhằm cạnh tranh với Anh, Pháp. Vì vậy Đức đã công khai dùng vũ lực để chia lại TG. Chúng đầu tư ngân hàng vào các ngành công nghiệp quân sự và chuẩn bị các kế hoạch đánh bại A, P, Nga, mở rộng lãnh thổ

  * Mĩ
  -Tốc độ phát triển của Mĩ cuối TK XIX tăng nhanh vượt bậc từ 1 nc nông nghiệp phụ thuộc vào châu Âu trở thành 1 cường quốc nông nghiệp, công nghiệp đứng đầu TG. Vì vậy quá trình tập trung TB ở Mĩ diễn ra mạnh mẽ dưới những hình thức tơ rớt
  - Sự tập trung TB lớn đã chi phối toàn bộ đời sống KT, Ct, XH của Mĩ.
  - Đầu TK XX, Mĩ thực hiện bành trướng lãnh thổ xuống phía Nam và Trung Nam Mĩ. Đồng thời sang phương Tây chiếm 1 số đảo ở TBD làm bàn đạp tấn công châu Á. Để thực hiện chính sách này Mĩ áp dụng " cái gậy lớn và đồng đô la Mĩ"
  -Mĩ ko lập chế độ thuộc địa theo khuôn mẫu mà lập chế độ thuộc địa kiểu mới.

 • [Youtuber] AnhLoc2007 đã trả lời trong câu hỏi: Tại sao cần có mạng máy tính Cách đây 9 tháng

  Vì có mạng máy tính để chia sẽ dữ liệu, trao đổi thông tin,....ở quy mô rộng hơn, nhiều người hơn, giúp tiết kiện và mang tiinhs hiệu quả hơn.

Điểm thưởng gần đây (5066)

 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • [Youtuber] AnhLoc2007: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1