Nguyễn Đăng Gia Đạo's Profile

Nguyễn Đăng Gia Đạo

Nguyễn Đăng Gia Đạo

23/11/2006

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 481
Điểm 1873
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (572)

Điểm thưởng gần đây (723)

  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 ngày
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Đăng Gia Đạo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng