YOMEDIA

Sơn's Profile

   Sơn

Sơn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 132
Điểm 666
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (138)

Điểm thưởng gần đây (151)

 • Sơn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • Sơn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Sơn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Sơn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Sơn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng