ON
YOMEDIA

Minh Tuyển Bùi's Profile

Minh Tuyển Bùi

Minh Tuyển Bùi

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 130
Điểm 617
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (137)

Điểm thưởng gần đây (145)

  • Minh Tuyển Bùi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Minh Tuyển Bùi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1