YOMEDIA

Nguyễn Lê Thanh Tùng's Profile

Nguyễn Lê Thanh Tùng

Nguyễn Lê Thanh Tùng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 136
Điểm 523
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (171)

Điểm thưởng gần đây (199)

  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Lê Thanh Tùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng