ADMICRO

Phạm Thanh Tâm's Profile

Phạm Thanh Tâm

Phạm Thanh Tâm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 138
Điểm 728
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (167)

Điểm thưởng gần đây (228)

 • Phạm Thanh Tâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch) (+2đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 16 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 21 Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX) (+2đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 20 Chiến sự lan rộng ra cả nước Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Nhà Nguyễn đầu hàng) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 19 Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)) (+3đ) Cách đây 8 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 14 Phong trào cách mạng 1930-1935 - Lịch sử 12) (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Phạm Thanh Tâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 4 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ) (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)