YOMEDIA

Phạm Thanh Tâm's Profile

Phạm Thanh Tâm

Phạm Thanh Tâm

01/01/1990

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 139
Điểm 725
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (167)

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Phạm Thanh Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Thanh Tâm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Thanh Tâm: câu trả lời vi phạm được phục hồi, user trả lời +10 (+10đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON