ON
YOMEDIA

Lương Trọng Quý's Profile

Lương Trọng Quý

Lương Trọng Quý

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 249
Điểm 1264
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (254)

Điểm thưởng gần đây (299)

 • Lương Trọng Quý: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Trọng Quý: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1