Ngô Quang Trường's Profile

Ngô Quang Trường

Ngô Quang Trường

28/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 29
Điểm 75
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (58)

Điểm thưởng gần đây (58)

  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Ngô Quang Trường: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng