ON
YOMEDIA

Nguyễn Lê Gia Bảo's Profile

Nguyễn Lê Gia Bảo

Nguyễn Lê Gia Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 123
Điểm 570
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (154)

Điểm thưởng gần đây (165)

  • Nguyễn Lê Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1