AMBIENT

Nguyễn Lê Gia Bảo's Profile

Nguyễn Lê Gia Bảo

Nguyễn Lê Gia Bảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 123
Điểm 575
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (153)

Điểm thưởng gần đây (163)

  • Nguyễn Lê Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Lê Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng