ON
YOMEDIA

Trịnh Linh's Profile

Trịnh Linh

Trịnh Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 191
Điểm 848
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (217)

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Kinh tế biển Cách đây 2 năm

  Thế mạnh về kinh tế biển: Đây là tài nguyên lớn nhất và đặc trưng của vùng, bao gồm: Nguồn lợi hải sản: Vùng chiếm gần 20% sản lượng đánh bắt của cả nước. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 60.000 ha, có thể nuôi trồng các loại đặc sản (tôm, tôm hùm, cá mú, ngọc trai...) trên các loại thuỷ vực: mặc, ngọt, lợ. Vận tải biển trong nước và quốc tế: Chùm cảng nước sâu đảm bảo tàu có trọng tải lớn vào được, có sẵn cơ sở hạ tầng và nhiều đất xây dựng để xây dựng các khu công nghiệp tập trung gắn với các cảng nước sâu và với vị trí địa lý của mình có thể chọn làm cửa ngõ ra biển cho đường “xuyên Á”. Có triển vọng về dầu khí ở thềm lục địa.

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Cần gấp nhé Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tính giá bìa mỗi quyển sách biết vì được giảm 10% giá bìa nên chỉ trả 157500đ Cách đây 2 năm

  17.5K

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của M=(x-1)^2.(y+2)^2+1 Cách đây 2 năm

  GTNN của M là 1 khi (x-1).(y+2)=0 ⇔ x=1 ; y=-2

 • Sau chiến tranh thế giới thứ nhất,Pháp thi hành các chính sách ngu dân bằng cách hạn chế mở các trường học ,khuyến khích mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội nhằm mục đích làm u mê lạc hậu ,làm giảm tư tưởng chiến đấu,đánh mạnh vào lòng tự ti của những người lãnh đạo,làm ý thức giác ngộ cách mạng của người dân giảm sút cho chúng dễ bề cai quản.

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Lịch sử lớp 9 Cách đây 2 năm

  trước sau đều khổ nhưng chiến tranh mang lại thương vong và gánh chịu tổn thất nặng nề

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: msad,ánd,na,sd Cách đây 2 năm

  Phải có chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng.

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Giúp em bài này với mọi người ơi. Cách đây 2 năm

  mk có thể gợi ý bn 1 chút là ( căn x ) trừ 1 ở tử nhóm vào và để ý dưới mẫu

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: Mặt phảng và đường thẳng trong không gian(giúp mình với) Cách đây 2 năm

  Gọi I là trung điểm của AO=ˆMN;(ABCD)=ˆMNIAO=MN;(ABCD)^=MNI^

  Ta có AO2=a22;ON=BC2=a2AN2=a2+(a2)2=5a24AO2=a22;ON=BC2=a2⇒AN2=a2+(a2)2=5a24

  Tam giác ANO có đường trung tuyến NI, ta có: NI2=AN2+ON22AO24=5a24+a242a28NI2=AN2+ON22−AO24=5a24+a242−a28

  =5a28NI=a104=5a28⇒NI=a104

  Tam giác MIN vuông tại I, có cosφ=NIMN=12φ=60o.

 • Trịnh Linh đã trả lời trong câu hỏi: hình không gian lớp 11 Cách đây 2 năm

  nó cx tương tự bài này thui bn tham khảo nha 

  https://lazi.vn/edu/exercise/cho-tu-dien-deu-abcd-canh-a-tinh-goc-giua-ab-va-cd

Điểm thưởng gần đây (264)

 • Trịnh Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Trịnh Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Trịnh Linh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1