Hacker mũ trắng's Profile

Hacker mũ trắng

Hacker mũ trắng

15/05/2006

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 89
Điểm 353
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (164)

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Nêu những đóng góp của triều Nguyễn cho sự phát triển của đất nước.

  Lưu ý: Nhớ viết thành ý nha

  (lẽ ra mk định chỉnh sửa hoặc trả lời đề viết chú ý nhưng sợ các bn lại bảo là spam)

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Nêu những đóng góp của triều Nguyễn cho sự phát triển của đất nước.

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Nêu những đóng góp của triều Nguyễn cho sự phát triển của đất nước.

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Nêu những đóng góp của triều Nguyễn cho sự phát triển của đất nước.

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Phân biệt tín ngưỡng , tôn giáo và mê tín dị đoan. Tục thờ cúng tổ tiên, đi lễ chùa có phải là mê tín dị đoan không ? Vì sao ?

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Phân biệt tín ngưỡng , tôn giáo và mê tín dị đoan. Tục thờ cúng tổ tiên, đi lễ chùa có phải là mê tín dị đoan không ? Vì sao ?

 • Hacker mũ trắng đã đặt câu hỏi: HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 4 tháng

  Phân biệt tín ngưỡng , tôn giáo và mê tín dị đoan. Tục thờ cúng tổ tiên, đi lễ chùa có phải là mê tín dị đoan không ? Vì sao ?

 • Hacker mũ trắng đã trả lời trong câu hỏi: tap hop Q cac so huu ti Cách đây 5 tháng

  vì Z \bigcap Q các số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số với mẫu là 1

 • Hacker mũ trắng đã trả lời trong câu hỏi: Giải Phương Trình Cách đây 5 tháng

  x=-3

 • Hacker mũ trắng đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x thuộc Z để (3x-1)/(x-1) có giá trị là số nguyên Cách đây 5 tháng

  Bài 1

  Cách giải của mình luôn hướng đến cái tổng quát mở rộng phát triển bài toán không đơn thuần là tìm ra cái đáp số cho bài toán

  P(13)=13a+b=2015b=201513a=13(155a)(1)

  P(14)=14a+b=13a+b+b=2015+b=783b=7832015(2)

  a,bZ...(1)b13...(2)783̸13b̸13P(14)783

  Bài 2

  A=3x1x1=3(x1)+2x1=3+2x1

  để A nguyên => x-1 là ước của 2

  x=1+{-2,-1,1,2}

  x={-1,0,2,3}

Điểm thưởng gần đây (139)

 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Hacker mũ trắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Hacker mũ trắng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng