ON
YOMEDIA

Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa's Profile

Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa

Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 97
Điểm 49
Kết bạn

Bạn bè (6)

Hoạt động gần đây (113)

Điểm thưởng gần đây (105)

 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Đức Anh 7A5 THCS Đống Đa: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng

 

1=>1