YOMEDIA

Nguyễn Phương Thuỳ's Profile

Nguyễn Phương Thuỳ

Nguyễn Phương Thuỳ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1330
Điểm 1095
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Phương Thuỳ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

ON