YOMEDIA

❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤'s Profile

❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤

❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 377
Điểm 1783
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (419)

Điểm thưởng gần đây (442)

  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 7 Bài thực hành 1 Làm quen với chương trình bảng tính Excel) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Học địa lý thế giới với Earth Explorer - Tin học 7) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • ❤Trần❤ ❤ღŦấй Ŧâ๓ღ❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng