ON
ADMICRO

Phạm Phương Thảo's Profile

Phạm Phương Thảo

Phạm Phương Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 322
Điểm 1551
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (328)

Điểm thưởng gần đây (366)

  • Phạm Phương Thảo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Phạm Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng

 

1=>1