AMBIENT

YY Lissia Boboiboy's Profile

YY Lissia Boboiboy

YY Lissia Boboiboy

01/01/1970

Số câu hỏi 10
Số câu trả lời 182
Điểm 965
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (290)

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Sưu tầm_ Địa Lý lớp 7 Cách đây 5 ngày

  Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ , thơ hoặc các câu chuyện về địa lý.

  Bạn nào giúp mình, mình sẽ tặng tick nha !!!

  _Terima Kasih_

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Sưu tầm_ Địa Lý lớp 7 Cách đây 5 ngày

  Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ , thơ hoặc các câu chuyện về địa lý.

  Bạn nào giúp mình, mình sẽ tặng tick nha !!!

  _Terima Kasih_

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Lịch Sử 7??? Cách đây 2 tuần

  Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự vệ

  Câu hỏi : Vì sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công để xâm lược ?

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Lịch Sử 7??? Cách đây 2 tuần

  Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự vệ

  Câu hỏi : Vì sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công để xâm lược ?

 • YY Lissia Boboiboy đã trả lời trong câu hỏi: Giúp mình với Cách đây 2 tuần

  * Tính góc A1 ?

  Ta có : A1 + A4 = 180o ( 2 góc kề bù )

             A1 + 25o= 180o

                A1          = 180o-25o

            A1          = 155o

  * Tính góc B2 ?

  Ta có : a//b

  ⇒ A4=B2=25o ( 2 góc so le trong )

  * Tính góc B3 ?

  Ta có a//b

  ⇒ A1=B3=155o ( 2 góc so le trong )

  * Tính góc A3 ?

  Ta có : A1=A3= 155o ( 2 góc đối đỉnh )

  * Tính góc B4 ?

  Ta có : a//b

  ⇒ A4=B4= 25o( 2 góc đồng vị )

  _ Chúc bn học tốt _

  Nếu mk lm đúng nhớ tick mik nhé ! ...

   

 • YY Lissia Boboiboy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm giá trị của góc phản xạ ? Cách đây 2 tuần

  Các bạn có thể giải thích vì sao các bn chọn câu trả lời đó đc ko ah....
  _ Terima Kasih _

  Cám ơn các bn đã giúp mik nhé !!!

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Địa lí 7 ??? Cách đây 3 tuần

  Vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đều ?

  Giúp mình với, tặng tick nha!

  _Terima Kasih_

   

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Toán Đại số lớp 7 ??? Cách đây 3 tuần

   2,5-\left ( -\frac{16}{2017} \right )^{0}+\left ( -\frac{1}{3} \right )^{2}:(-3)

  Help Meeeeeeeee !!!

  Nhanh tặng tick nha !!! 

  _ Terima Kasih _

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Toán Đại số lớp 7 ??? Cách đây 3 tuần

   2,5-\left ( -\frac{16}{2017} \right )^{0}+\left ( -\frac{1}{3} \right )^{2}:(-3)

  Help Meeeeeeeee !!!

  Nhanh tặng tick nha !!! 

  _ Terima Kasih _

 • YY Lissia Boboiboy đã đặt câu hỏi: Môn Vật Lý 7 Cách đây 1 tháng

  Chiếu một tia sáng đến 1 gương phẳng. Biết tia phản xạ và tia tới hợp với nhau góc 40.Khi đó góc phản xạ có giá trị là?

  A. 100

  B. 200

  C. 400

  D. 800

Điểm thưởng gần đây (282)

 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • YY Lissia Boboiboy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
 • YY Lissia Boboiboy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • YY Lissia Boboiboy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng