ON
YOMEDIA

Phan Công Trực's Profile

Phan Công Trực

Phan Công Trực

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 219
Điểm 986
Kết bạn

Hoạt động gần đây (351)

Điểm thưởng gần đây (343)

  • Phan Công Trực: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Phan Công Trực: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Phan Công Trực: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Phan Công Trực: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1